Filmy promujące czytelnictwo – wyniki

Niezależne jury, w skład którego weszli pracownicy:

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. S. Czernika w Ostrzeszowie,
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu – Filia w Ostrzeszowie,
biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie,

dokonało oceny filmów promujących czytelnictwo, przydzielając miejsca, które następnie zostały przeliczone na punkty.

Po zsumowaniu punktów najwyżej oceniony został film uczniów z kl. IVb, a grupy z kl. VIb i VIIb uzyskały taką samą ilość punktów.

Wszystkim zaangażowanym uczniom należą się wielkie podziękowania i gratulacje!!!

Każdy biorący udział w akcji (łącznie 40 uczniów) otrzyma nagrodę (pizza!!), pochwałę oraz drobny upominek.

Dziękuję!!!

Cytat