Konkurs plastyczny z okazji XXII OTCD

 Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła konkurs plastyczny w związku z XXII Ogólnopolskim Tygodniem Czytania Dzieciom. Tytuł konkursu brzmi tak samo jak hasło OTCD “Książka jest jak ogród”.

 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej (technika dowolna, format A4) związanej z hasłem XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Książka jest jak ogród”.
 • Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
  • do 6 lat (do dnia 6. urodzin w momencie przesyłania pracy do Fundacji)
  • 6–10 lat (do dnia 10. urodzin)
  • powyżej 10 lat
 • Praca plastyczna ma być stworzona samodzielnie przez jedno dziecko i dotychczas nigdzie niepublikowana.
 • Jeden Autor może nadesłać jedną pracę.
 • Skany prac konkursowch prosimy nadsyłać na adres: konkurs@cpcd.pl, w tytule wiadomości należy podać: Konkurs plastyczny „Książka jest jak ogród”, a w treści wiadomości; imię, nazwisko i wiek Autorki/Autora oraz tytuł pracy.
 • Plik z pracą plastyczną należy podpisać wg następującego wzoru: imię_nazwisko_wiek Autorki/Autora_tytuł pracy.
 • Prace konkursowe można nadsyłać do 12 czerwca 2023.

Szczegółowy Regulamin znajduje się TUTAJ.

Źródło: https://calapolskaczytadzieciom.pl/

Wyniki ankiety “Dorośli oczami dzieci” – TUTAJ.

Cytat