Tydzień Bibliotek – “Biblioteka – miejsce na czasie”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek […]

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

Każdego roku nasza szkolna biblioteka włącza się w obchody tego tygodnia. W tym roku proponujemy:

-wypożyczanie z niespodzianką – 8 maja

– Loteria Fantowa – 10 maja

– udział w Ogólnopolskim Konkursie “Szkoła Czytelników”

– udział w 3. edycji ogólnopolskiej akcji “BezCENne Czytanie z pupilem”

Szczegóły znajdują się w szkole na tablicach informacyjnych w części żółtej i niebieskiej oraz w bibliotece.

Źródło: SBP

Cytat