Wychowanie przez czytanie w kl. 7c

Program WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE (WpC) skierowany jest do uczniów klas V–VII szkół podstawowych. W naszej szkole realizować go będzie kl. 7c pod kierunkiem wychowawcy.

Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Na wybranych godzinach wychowawczych,. uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2.


Następnie, przerabiając scenariusze zajęć dotyczących poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość, uczniowie będą omawiać istotę wartości oraz skutki ich stosowania bądź zaniechania w życiu.

Ostatnim etapem Programu WpC jest tworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.

Program będzie realizowany od października do maja 2021r.

Źródło: www.calapolskaczytadzieciom.pl

Cytat