Zwrot książek do biblioteki

Wszystkie książki z biblioteki oddajemy do 15 czerwca (środa).

Wypożyczanie na wakacje będzie możliwe w ostatnim tygodniu nauki oraz 27 czerwca (poniedziałek), w godz. 9.00 – 12.00.

Podręczniki będą oddawane według ustalonego harmonogramu:
kl.1-3 – zgodnie z terminem wyznaczonym przez wychowawcę klasy
kl.4,5 – 15 czerwca (środa)
kl.6 – zostawiają u siebie, do wykorzystania np. przygotowując się do egzaminu lub spr. powtórkowych
kl.7 – 14 czerwca (wtorek)
kl.8 – 13 czerwca (poniedziałek)

Zwracane podręczniki, zgodnie z Regulaminem, nie powinny być zniszczone, ewentualnie (jeśli tego wymagają) powinny być naprawione. Informacja dotycząca naprawy (wraz z nagranym filmikiem) została wysłana w formie wiadomości do wszystkich rodziców.

 

Cytat